Gustav Klimt
Gustav Klimt's Oil Paintings
Gustav Klimt Museum
1862 – 1918, An Austrian Symbolist Painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Gustav Klimt Gallery.org, welcome to visit and enjoy!
GustavKlimtGallery.org
 

Gustav Klimt
Gold Fish (mk20)

ID: 22468

Gustav Klimt Gold Fish (mk20)
Go Back!Gustav Klimt Gold Fish (mk20)


Go Back!


 

Gustav Klimt

Austrian Art Nouveau Painter, 1862-1918 Gustav Klimt (July 14, 1862 ?C February 6, 1918) was an Austrian Symbolist painter and one of the most prominent members of the Vienna Art Nouveau (Vienna Secession) movement. His major works include paintings, murals, sketches, and other art objects, many of which are on display in the Vienna Secession gallery. Klimt's primary subject was the female body, and his works are marked by a frank eroticism--nowhere is this more apparent than in his numerous drawings in pencil. Klimt's work is distinguished by the elegant gold or coloured decoration, often of a phallic shape that conceals the more erotic positions of the drawings upon which many of his paintings are based. This can be seen in Judith I (1901), and in The Kiss (1907?C1908), and especially in Danaë (1907). One of the most common themes Klimt utilized was that of the dominant woman, the femme fatale. Art historians note an eclectic range of influences contributing to Klimt's distinct style, including Egyptian, Minoan, Classical Greek, and Byzantine inspirations. Klimt was also inspired by the engravings of Albrecht D??rer, late medieval European painting, and Japanese Rimpa school. His mature works are characterized by a rejection of earlier naturalistic styles, and make use of symbols or symbolic elements to convey psychological ideas and emphasize the "freedom" of art from traditional culture.  Related Paintings of Gustav Klimt :. | Portrait of Hermine Gallia | en face - portratt av kvinna, | Nuda Veritas | Apfelbaum I | Farmhouse in Upper Austria (mk20) |
Related Artists:
Bryson Burroughs
1869-1934
William Anderson
William Anderson (1757 - 27 May 1837) was born in Scotland and became an artist specializing in maritime and patriotic themes.. Anderson's training as a shipwright stood him in good stead when he became an artist specializing in maritime art based on the Dutch 17th century Masters. He first exhibited at the Royal Academy in 1780 and continued to exhibit annually until 1811. He then exhibited intermittently until 1834. His best work was executed in the years 1790-1810, during the French Revolutionary and Napoleonic Wars, at which time the demand for naval paintings was high. He painting was not restricted to marine subjects. His pictures, shown at exhibitions, include A View of Berwick-on-Tweed and A View of Tynemouth. His history paintings include The Battle of Waterloo, The Capture of Fort Louis, Martinique, 1794, which shows the attack by Commander Robert Faulknor of Zebra on Fort Saint Louis (Martinique), The Battle of Cape Finisterre, The First Battle of Groix and The Battle of the Nile . Other paintings include Shipping on the Thames at Deptford and View at the mouth of the Thames ..
anna maria thelott
Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.


Gustav Klimt
All the Gustav Klimt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved